ULUKALE; YAKLAŞIK 1000 YILLIK TARİHE SAHİP BİR KÖY

01.01.2017

Ulukale, Tunceli ilinin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür.Tarihi Köyün ismi üzerine kurulmuş olduğu büyük kaya parçasının büyük gösterilişli manasındaki "ULU" ve üzerinde en zirvede kurulu "KALE" yapısından biraraya gelerek yüksekteki gala(kale) olarak yani ulukale gelmektedir. Tarihte birçok defa sığınak olarak kullanılan bu kaya parçası, bir kale gibi defalarca savunulmak zorunda kaldığundan Ulukale olarak adlandırılmıştır. Köyde yaşayan Ermeniler Selçuklu Devleti tarafından tehcir edilip Türk köyü haline gelmiştir.

Çemişgezek ilçesi Tunceli İline sonradan bağlanmıştır. Eskiden Elazığa bağlı olan Çemişgezek Tarih ve kültür bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir .

Ulukale köyümüz kültürel bakımdan Elazığ ile halen bağını koparmadığından örf ve anenelerini aynen korumaktadır. Elazığ bir kültür şehri olması hasebi ile Ulukale köyümüz aynen bu dokuyu yaşamış ve yaşatmaktadır..

Yaklaşık 800 yıllık bir köy olan Ulukale'nin kurulduğundan (1208) bu yana adı değişmemiştir. Bölgenin en köklü geçmişe sahip köyüdür. Köyün tamamı Türk kökenli olup Türkçeden başka bir dil bilinmemekte ve konuşulmamaktadır..

Okuryazarlık oranı %100 olup devletin her kademesinde çalışanıve emeklisi bulunmaktadır. Genel olarak devlet sektöründe olan Ulukale köylüleri aynı zamanda ticari boyutta da ağırlıklı olarak Elazığ ilinde faaliyet göstermektedir.