ASIRLIK BİR KOY ULUKALE

01.01.2017

Ulukale, Tunceli ilinin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Tarihçe Köyün ismi üzerine kurulmuş olduğu büyük kaya parçasından gelmektedir. Tarihte birçok defa sığınak olarak kullanılan bu kaya parçası, bir kale gibi defalarca savunulmak zorunda kaldığundan Ulukale olarak adlandırılmıştır. Köyde yaşayan Ermeniler Selçuklu Devleti tarafından tehcir edilip Türk köyü haline gelmiştir. Çemişgezek ilçesi Tunceli İline sonradan bağlanmıştır. Eskiden Elazığa bağlı olan Çemişgezek Tarih ve kültür bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir

DAHA FAZLA

ULUKALE CAMİSİ

12.21.2016

Ulukale Köyünde bulunan cami evler arasına sıkışmış moloz taştan bir yapıdır. 1793’te yapılan camiye sonradan eklenmiş son cemaat yerinden girilmektedir. Giriş kapısı orta eksen üzerinden olmayıp yana kaydırılmıştır. Ana mekan ayaklarla, enine dört nef’e bölünmüştür. Düz dam örtülü yapının içi de, dışı da yalındır..

DAHA FAZLA

Ferruh Şad Bey Türbesi

11.11.2017

KÜMMBET
Ulukale Köyü yakınında tarlalar arasında bulunan kesme moloz taş ve tuğladan yapılan türbe bu türbenin kapısı üzerindeki Arapça kitabesinden öğrenildiğine göre zamanında yöreye hakim olan Emir Ferruh Şad Bey için 1551 (Hicri 957) yılında yaptırılmıştır. Kitabenin okunabilen bölümleri şöyledir:
“………………………….
Hâzâ merkad el-Emir el-Mükerrem, Sâhib el-tabl ve’l-âlem, el-Emir Ferruh-Şâd Big…
İbn-i’l-Emir el-merhum el-magfur……el-Emir Hac Rüstem Big
Tâbe serâ-hün ve ca’ale-l-cennet misvâ-hün fi şehr Zi’lhicce…. Sene 957 (1551).”
Yapı altta mumyalık, üstte mescit bölümüyle Selçuklu türbe geleneğini taşımaktadır. Türbe kesme taştan sekizgen planlı olarak yapılmış, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kaplaması dışında oldukça sağlamdır. Sivri kemer içindeki girişin karşısında mihrap yer alır. Türbenin gövde kısmının altında, ortasında ve üzerinde kırmızı kesme taşlardan üç sıra halinde şerit yapılmış ve böylece cephe hareketli bir görünüm kazanmıştır. Giriş kapısı ile iki yandaki pencerelerin üzeri hafif sivri kemerlidir. Kemerlerin içerisindeki pencereler düz taş hatıllıdır. Girişin karşısında mihrap bulunmaktadır. Ancak türbe zemini sökülmüş, duvarların sıvaları sökülmüştür. Bu nedenle de içerisinin bezeli olup, olmadığı anlaşılamamıştır. Türbenin altında mumyalık kısmı bulunmaktadır. Çevresinde bazı tarihi eser kalıntıları ve mezar taşları bulunmaktadır.
Ulaşım Çemişgezek İlçesi Ulukale Köyü

Daha Fazla

şeker çeşmesi

10.30.2016

Tipik Bir Selcuklu Eseri